Oddíly

Děti byly rozděleny do čtyř oddílů. V každém oddíle bylo 11 dětí, o které se starali oddílová vedoucí a lektor. Oddíly byly rozlišeny jinou barvou čepice.

Červení - vedoucí Gabča a Martin
Modří - vedoucí Venda a Dan
Zelení - vedoucí Zdeňka a Dominik
Žlutí - vedoucí Petra a Robin