Perseidy, Iridium, radioamatérské satelity a ISS

Spaní pod širákem bylo zpestřeno pozorováním Perseid. Přestože do maxima chyběl ještě týden, létaly krásně.

Několikrát jsme s napětím čekali na záblesk Iridia, který vyvolal nefalšované a hlasité ovace. :-)

satWeb Heavens Above http://www.heavens-above.com, který počítá průlety satelitů včetně ISS a záblesky Iridia.

satOrbitron http://www.stoff.pl - oblíbený SW pro výpočet průletů satelitů a jejich sledování v reálném čase (není třeba instalace).

Zkusili jsme i poslouchat radioamatérské družice VO-52 a FO-29 na 2m a 70 cm, ale chtělo by to počítačem řízený rotátor s elevátorem. Přesto i s ručním natáčením antén jsme maják zaslechli.

A poslední večer nad námi proletěla veliká, krásně zářící ISS (Mezinárodní vesmírná stanice). V rámci projektu ARISS jsme byli připraveni navázat spojení s kosmonauty, ale během tábora nebyl vhodný vysoký průlet, který by zkombinoval přijatelnou denní dobu na táboře a zároveň denní dobu na ISS. Snad příště...

Dvojče 2m/70cm na příjem radoamatérských družic
Zkoušeli jsme poslouchat VO-52 a FO-29 s ručním nastavováním azimutu a elevace
Zaměřovač na pozorování záblesků Iridia
Díváme se správným směrem a čekáme na záblesk
Ráno po noci pod širákem při pozorování Perseid
Perseidy létaly krásně, i když do maxima zbýval ještě týden
Vstáváme