Závěr tábora - hostina

Celý tábor nás provázela počítačová dívka Harlan, která se s námi na konci i rozloučila. Pak už nastala jen oslava a hostina.

Harlan zakončuje tábor
A nastává závěrečná hostina