Táborová stanice OK2KET

Během tábora jsme měli v provozu táborovou stanici OK2KET (ET jako Elektrotábor) - lokátor JN78XW, okres GZN. Natáhli jsme KV dipoly na 80, 40 a 20 m a k tomu dva prvky na 50 MHz. Navázaná spojení najdete v Online deníku.

OK2KET

Točení 50 MHz anténou

Budování dipolu na krátké vlny

Zbyněk na 50 MHz

QSL lístek

Zadní strana QSL lístku