RGB matice

Vlastní stavbě předcházela kvalifikace, kde bylo třeba prokázat schopnost pájet pouzdra TQFP100 s roztečí nožiček 0,5 mm. Nakonec se kvalifikoval pouze jeden účastník tábora. Základem RGB matice je mikrokontrolér PIC32 (Pinguino kompatibilní zapojení), matice LED s řadičem WS2812B 7x26 bodů. Deska obsahuje integrovaný RTC obvod, který umožňuje použít matici také jako hodiny. Konstrukce téměř plně v SMD provedení se 409 součástkami. Osazení plošného spoje bylo hotovo za 4 dopoledne.