RLC metr

Výrobek pro velmi pokročilé, letos jsme stavěli jen jeden kus. RLC metr je založen na volt-ampérové metodě měření, kdy je měřeno napětí zdroje, napětí a fázový posun za měřenou součástkou a také proud procházející touto součástkou. Celkem složitá konstrukce s 240 součástkami, vhodná pro velmi pokročilé. Osazení plošných spojů bylo hotovo za 5 dopolední. Další dopoledne zabrala výroba krabičky (práce s vrtačkou, pilou, aku šroubovákem)