Radioamatérské aktivity

Radioamatérské vysílání

Během tábora jsme děti seznámili s radioamatérským vysíláním, naučili je ovládat vysílačku, postavit anténu, naučili českou a anglickou hláskovací tabulku.

Závodní provoz (česky i anglicky) jsme natrénovali v táborovém PMR závodě na 466 MHz a následně se zúčastnili radioamatérských závodů na krátkých i velmi krátkých vlnách.

Poslouchali jsme také radioamatérské družice na 2 m a 70 cm, přijímali signály z meteorologických družic NOAA a na konci tábora vypustili balón s radiosondou.

Celý tábor byla v provozu stanice OK2KET, kde jsme navázali téměř 400 QSO, viz Online log.