Hunger Games

Jelikož ne všechny děti měly zájem o QRP závod, tak byl pro ně v táboře vymyšlený náhradní program. Hra je inspirovaná filmem Hunger Games. Na začátku hry si musely ukořistit svou zbraň a pak už se bojovalo. Každý měl určitý počet životů a každá zbraň ubírala určitý počet životů. Navíc byly v okolí tábora rozmístěny další předměty - helmy, vesty ... Jen souboj byl nahrazen za kámen, nůžky, papír teď. I když se tato hra nepočítala do CTH, děti ji hrály s opravdovým zápalem.