Hodiny CMOS

Konstrukce jednoduchých hodin s CMOS obvody byla velmi žádaná, ale také celkem náročná na stavbu. Jen LED diod obsahovala 114ks.

Vyrobek je postaven na základě čítačů 4026 s integrovaným dekodérem na sedmi segmentový displej. Jednotlivé segmenty jsou tvořeny čtyřmi, sériově zapojenými, LED diodami. Základní časování zajišťuje krystal 32768Hz se 2 čítači 4060. Hodiny umožňují zálohování z baterie 9V (zelené LED) nebo 6V (červené LED)