Jak to probíhalo

Jelikož bylo dost výrobků s SMD součástkami, nejprve jsme dětem rozdali testovací plošné spoje, aby si vyzkoušely a popřípadě natrénovaly jejich pájení. Protože jsme měli stavebnice od těch nejjednodušších po dost složité, potřebovali jsme zjistit, kdo má na jakou stavebnici schopnosti. Proto přišel na řadu startovací výrobek, který měl za úkol rozřadit děti do skupin podle pájení. Ten jim byl ohodnocen známkou. Děti si na papír napsaly 2 možné výrobky, které by chtěly stavět a my jim podle známek doporučili jednodušší nebo složitější výrobek. Někteří nás museli ještě dodatečně přesvědčovat pájením či testem teoretických znalostí u těch nejsložitějších výrobků.

Startovací výrobek - házecí kostka

Trénink SMD pájení

Pájení startovacího výrobku

Psaní testu

Opravování testu - to nevypádá na moc bodů

Někdy to nebylo lehké

Oživovaci pracoviště

Správně, nejprve přečíst návod

Laboratoř bez dětí, bez techniky

Technika