Výlet do Dukovan a okolí

V úterý jsme se vydali na náš druhý výlet. Po odpočinku na Únanově nás čekaly komentované prohlídky Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích jsme měli možnost navštívit část provozu elektrárny, vyslechnout si podrobný výklad paní průvodkyně a doptat se na spoustu informací. V Dukovanech jsme navštívili zrekonstruované infocentrum a i zde jsme měli šanci klást mnoho otázek téže paní průvodkyni, která byla znalostmi našich táborníku zaskočená. Po celou dobu výletu jsme hráli hru „NE“, do které se nechali vtáhnout i mnozí vedoucí.

Pozorování působení radiace na detektoru

Děti poslouchají přednášku

Dalešice