Rakety

Letos poprvé jsme zařadili do programu modely raket na raketové palivo. Z původních dvou modelů raket nám do konce tábora zbyl pouze jeden. Jedna z raket se ze záhadných důvodů poničila při jednom z odstřelů. Celkem jsme provedli několik startů (ODSTŘELŮ) včetně jednoho nočního, kdy byla raketa osvětlena svítícími trubicemi. Největší zábavou nebylo překvapivě odpalování raket, ale jejich vyhledávání. Modely ovlivněny mnoha faktory často měnily směr letu a nebylo jasné, kam vlastně dopadnou, a tak se stalo, že jsme v rámci poledního klidu vytvořili rojnici a chodili po poli ale i po lese. Pokaždé jsme byli úspěšní.

Poslední momenty před startem

A takto jsme osvětlili raketu na noční odpal :)