RFID

RFID čtečka s možností funkce zámku využívá přenosu kódování z čipu pomocí odsávání energie z budící cívky čtečky a modulací toku energie k přenosu kódu. Pracovní kmitočet je 125kHz a čtečka umí číst 64-bitový kód čipu kompatibilního s EM4100. Čipy existují různé, mnohé karty pracují na kmitočtu 13,5MHz, tyto však nejsou kompatibilní s popisovanou čtečkou. Jádrem čtečky je procesor PIC16F1824 s 8kB Flash a 256B EEPROM. Zámek je možné naučit až 60 kódů.

"Co jsem to zapomněl?"