RLC metr

Výrobek pro velmi pokročilé. RLC metr je založen na volt-ampérové metodě měření, kdy je měřeno napětí zdroje, napětí a fázový posun za měřenou součástkou a také proud procházející touto součástkou. Celkem složitá konstrukce s 250 součástkami je vhodná pro velmi pokročilé. Osazení plošných spojů bylo hotovo za 5 dopolední. Jedná se o SMD verzi zapojení, které se dělalo ve velkém na táboře v roce 2013.

Pavel a Adam s RLC (po bocích)