Poděkování

Tímto bychom chtěli všem níže uvedeným poděkovat za podporu, zvláště v oblasti materiálního zabezpečení a propagaci tábora. Největší poděkování patří firmě ON Semiconductor, bez jejíž podpory bychom se už těžko obešli.

ON semiconductor

Radek Václavík, OK2XDX
Jiří Geryk, OK2VWN
Tomáš Petřek & Petr Pavlík
Mirek OK2UGS
Pavel OK2PNJ
Radioklub OK2KYZ Nový Jičín