Programovaní

Letošní ročník jsme do programu poprvé zařadili programování, které bychom chtěli do budoucna rozšířit. Nakonec se našel jediný odvážlivec, kterému se trpělivě věnoval Mirek OK2MDK. Výuku začali klasickými základy jazyka C a ke konci tábora už naprogramovali jednoduchou kalkulačku s výstupem na displej. Doufáme, že jsme Michala nadchli k programování.