Elektronická ruleta

Elektronická ruleta losuje jedno z deseti čísel a její funkce odpovída skutečné ruletě , pouze pohyb kuličky ja nahrazen krouživým pohybem bíhajícího světelného bodu. Po dobu stisku tlačítka se ruleta zapna a bod rotuje maximální rychlostí, kdy po uvolnění se rychlost asi 10 s zpomaluje až do zastavení. Pokud nedjde k opakovanému stisku a tím znovu spoštění, zařízení se po asi 2 min. vypne. Ruleta je napájena baterií o jmenovitém napětí 9V a celé zapojení je tvořeno třemi funkčními bloky - elektronickým spínačem napětí, napětím řízený oscilátor a zobrazovačem 1 z 10.