Koupaliště Únanov

Letos jsme kvůli vyčerpávajícím vedrům navštívili koupaliště v Únanově hned dvakrat. Poprvé místo odpoledního programu a podruhé jsme spojili koupání s výletem do Znojma. Děti si kromě koupání zahrály volejbal a vyzkoušely si turnaj v dodgeballu (americká vybíjená) pod vedením reprezentantů České republiky.

To byla rána

Profesionální podání