Zajímavosti

> Letos jsme byli nejvickrát na bazéně

> Překonali jsme dosavadní "rekord" v počtu děvčat - letošního tábora se jich zúčastnilo 8!

> Poprvé jsme na táboře měli workshop s hasiči - prevence požáru, ukázka požární techniky či demonstrace proč se nesmí hasit hořící olej vodou!

> V rámci propagace tábora jsme si udělali vlastní náramky a placky s motivy Elektrotábora

> Poprvé jsme jeli na výlet do Náměšti a do Třebíče

> Letošní tábor jsme měli nejvíc teplých dnů - pouze jeden den pršelo

> Protože my jdeme s dobou, založili jsme instagram! #elektrotabor

> Poprvé jsme šli stanovat mimo tábořiště