Hodiny CMOS

Konstrukce jednoduchých hodin s CMOS obvody byla velmi žádaná, ale také celkem náročná na stavbu. Jen LED diod obsahovala 114 ks.

Výrobek je postaven na základě čítačů 4026 s integrovaným dekodérem na sedmi segmentový displej. Jednotlivé segmenty jsou tvořeny čtyřmi sériově zapojenými LED diodami. Základní časování zajišťuje krystal 32768 Hz se 2 čítači 4060. Hodiny umožňují zálohování z baterie 9 V (zelené LED) nebo 6 V (červené LED)


Detaily konstrukce: Stránky Robina OK2UWQ

Závěrečné čištění plošňáku

Všichni úspěšní stavitelé CMOS hodin