KiCad a programování

Po loňském pilotním testu programování mikrokontrolerů se Mirek OK2MDK rozhodl pro inovaci. Jelikož v historii tábora děti „pouze“ osazovaly připravené stavebnice na profesionálně vyrobené plošné spoje, chtěli jsme jim ukázat, jak probíhá příprava stavebnic, které znají. Několik dětí tak neosazovalo předchystanou stavebnici, ale postupovalo od "nuly", tj. nakreslit schéma, navrhnout PCB...

Připravena byla výuka návrhového programu KiCad. Tento program je opensource, čili je zdarma, a děti jej mohou využívat i doma.

Děti dostaly jako vzor hotové stopky s MCU Atmega 8. Společně si nakreslily schéma a navrhly desku plošných spojů (DPS).

Tuto desku Robin OK2UWQ vyleptal přímo na táboře, tedy se dětem prezentovala i výroba plošných spojů.

Děti si vyrobenou desku plošných spojů vyvrtaly na stojanové vrtačce a osadily ji jako klasickou stavebnici.

Ve zbylém čase se děti seznámily se základy jazyka C a mikrokontrolerem ATmega8. Pro stopky dostaly předpřipravený kód, který na táboře ještě doladily - změnily text na displeji, omezily přepínání funkcí (...).

Mirek OK2MDK připravuje projektor pro výuku - doslova táborové podmínky

Vše jede a můžeme se do toho pustit

Mirek pomáhá s vrtáním

Ti zkušenější to zkusili sami

Hotový výrobek stopek/časovače s mikrokontrolérem Atmega 8

Všichni "absolventi" výuky