Jak to probíhalo

Jako každý rok jsme měli nachystaných mnoho výrobků pro děti. Každý měl tedy možnost zaškrtnout si v tabulce výrobek, který chce stavět. Jelikož děti ne vždy odhadnou své možnosti, tak na řadu přišel startovací výrobek - měnič na LED diodu. Ten si po zapájení každý očísloval. Na nás pak zbyl úkol nejtěžší, přiřadit dětem výrobky podle jejich pájení - buď měly na výrobek, který si zaškrtly, nebo jsme se s nimi domluvili na lehčí variantě. Dětem, které pájely poprvé nebo si příliš nevěřily, jsme rozdali testovací desky plošných spojů, aby si to nejprve vyzkoušely. Všechno jsme jim samozřejmě vysvětlili a s pájením pomohli.

Oživovací pracoviště (děti, uklízejte si stoly :D)

Ani holky nechtěly zůstat pozadu :)

Mirek OK2MDK učí méně zkušené pájet

Detailní pohled na startovací výrobek

Nováčkům rádi pomůžeme