Elektronická ruleta

Elektronická ruleta losuje jedno z deseti čísel a její funkce odpovídá skutečné ruletě, pouze pohyb kuličky je nahrazen krouživým pohybem obíhajícího světelného bodu. Po dobu stisku tlačítka se ruleta zapne a bod rotuje maximální rychlostí, kdy po uvolnění se rychlost asi 10 s zpomaluje až do zastavení. Pokud nedojde k opakovanému stisku a tím znovu ke spuštění, zařízení se po asi 2 minutách vypne. Ruleta je napájena baterií o jmenovitém napětí 9 V a celé zapojení je tvořeno třemi funkčními bloky - elektronickým spínačem napětí, napětím řízený oscilátor a zobrazovačem 1 z 10.

Všichni úspěšní stavitelé elektroické rulety