Vedoucí

Základem dobrého tábora je skvělá parta a bez těchto lidí by se tábor nemohl uskutečnit. Příprava tábora začala koncem roku 2018 a zabrala stovky hodin práce. Na tábor si všichni vedoucí vzali dovolenou, nebo obětovali kus prázdnin - Děkujeme všem za pohodový průběh. Velký dík patří hlavně Robinovi OK2UWQ, který přípravám tábora věnoval mnoho svého volného času.

Tým Elektrotábora 2019 - letos jsme byli doslova nepřehlédnutelní

Hlavní vedoucí: Miroslav Klimecký
Hlavní vedoucí elektrotechnické části: Robin OK2UWQ
Programový vedoucí: David "Rohlík" Řeha
Oddílové vedoucí: Petra, Vendy, Kača a Verča
Oddíloví lektoři: Martin OK2MRK, Mirek OK2MDK, Pavel OK3PVL a Honza OK2ATM
Lektoři v laboratoři: Josef Růžička, Kuba OK2PJM
Pomocní lektoři v laboratoři: Jan Růžička OK2JRK, Tomáš Mičánek
Fotograf: Kuba Kalivoda
Zdravotník: Petra
Hospodář: Robin OK2UWQ
Kuchaři: Irena, Zdeněk OK2BUC a Jeník

Mirek OK2MDK

Pepa alias "Dvoumetr"

Petra (uprostřed) :)

Verča

Robin OK2UWQ

Pavel OK3PVL

Zdeněk OK2BUC

Petra

Zleva - Robin OK2UWQ a Martin OK2MRK

Pepa a Robin OK2UWQ

Martin OK2MRK

Pavel OK3PVL

Honza OK2ATM

Katka

Pepa

Venda

Petra

Kuba - "Kali"

Honza OK2ATM

Mira OK2MDK

Verča

Naše holky vedoucí - zleva Petra, Katka, Venda a Verča

Katka a Pavel (vpravo)

Venda

Zdeněk OK2BUC

Martin OK2MRK

Katka

Kali

Mira Klimecký

Zleva - Kuba OK2PJM, Jeník, Irena a Zdeněk OK2BUC

Mira Klimecký

David Řeha alias Rohlík

Pavel OK3PVL

Někdy má těžkou hlavu i Robin

Rohlík