Házecí kostka

Základem kostky je dekadický čítač 4029 a spouštěný oscilátor. Jednoduchá konstrukce s 26 součástkami. Konstrukce vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé. Osazení plošného spoje bylo hotovo za jedno až dvě dopoledne. Dále bylo třeba si pohrát s výrobou krabičky a přesně naměřit a navrtat díry pro LED, vypínač a tlačítko.

Jediná úspěšná stavitelka Anetka - druhá zprava