Hodiny CMOS smd

Konstrukce víceméně stejná jako u CMOS hodin, akorát se SMD součástkami, tudíž byla náročnější. Jen LED diod obsahovala 114 ks.

Výrobek je postaven na základě čítačů 4026 s integrovaným dekodérem na sedmi segmentový displej. Jednotlivé segmenty jsou tvořeny čtyřmi sériově zapojenými LED diodami. Základní časování zajišťuje krystal 32768 Hz se 2 čítači 4060. Čas je zálohovaný 3 V baterii cr2032.


Detaily konstrukce: Stránky Robina OK2UWQ

Úspěšní stavitelé SMD CMOS hodin