Návrh DPS v KiCadu

Výuka KiCadu byla letos rozdělena na dvě části. První část měl na starost Mirek MDK. Jelikož děti pájí už připravené stavebnice, chtěli jsme jim ukázat, jak probíhá jejich samotná příprava. Několik dětí tak neosazovalo předchystanou stavebnici, ale postupovalo od "nuly", tj. nakreslily si schéma, navrhly DPS... Výuka byla vedena v návrhového programu KiCad. Tento program je opensource, čili je zdarma, a děti jej mohou využívat i doma. Děti dostaly jako vzor hotové stopky s MCU Atmega 8. Společně si nakreslily schéma a navrhly desku plošných spojů (DPS). Tuto desku Robin OK2UWQ vyleptal přímo na táboře, tedy se dětem prezentovala i výroba plošných spojů.

Druhou část měli na starost Pavel a Honza ATM. Pro děti, které svůj výrobek stihly zapájet rychleji, jsme si nachystali návrh jednoduchého blikače v již zmíněném KiCadu. Z jednoho stolu jsme tedy uklidili pájky a nachystali na ně notebooky.

Stavitelé stopek, které si navrhli v KiCadu

Mirek MDK při výuce KiCadu

Teo pájí vlastnoručně navržené stopky

Blikač už nabývá své podoby :)