Jak to probíhalo

Jako každý rok jsme měli nachystaných mnoho výrobků pro děti. Každý měl tedy možnost zaškrtnout si v tabulce výrobek, který chce stavět, dle svých dovedností. Jelikož děti ne vždy odhadnou své možnosti a schopnosti, tak na řadu přišel startovací výrobek - blikající vánoční stromeček. Startovací výrobek měl dvě varianty. První s vývodovými součástkami a druhá v SMD verzi s mikrokontrolérem. Děti si mohly vybrat, kterou verzi si postaví, obě verze měly stejnou DPS. Startovací výrobek si po zapájení očíslovaly a zaškrtly si, kterou stavebnici chtějí pájet. My poté podle jejich startovacích výrobků s příhlednutím k jejich požadavkům rozřadili stavebnice.

Letos jsme měli v "nabídce" tyto stavebnice: kostka, bandita, ruleta, FM rádio, hodiny CMOS THT, hodiny CMOS SMD, hodiny USB (pinguino), matice 15x7, kecafon, zesilovač D (s FM modulem) a stavěla se i jedna liška (ARDF).

Aby děti věděly, co vlastně pájí a jak to funguje, přípravili jsme si pro ně sérii přednášek - základy elektroniky, součástky atd. Některé děti však pájení pojaly jako závod a za pár dnů měly své stavebnice hotové. S touto variantou jsme trochu počítali a nachystali si pro ně výuku návrhu desek plošných spojů v programu KiCad.

Všichni usilovně pracují

Hlavně nešetřit kalafunou :)

Naše přednášky jsou na vysoké úrovni :)

Martin pomáhá holkám se základy pájení

Detail startovacího výrobku - stromečku

Naše "laboratoř"

Oživovací pracoviště aneb děti, uklízejte :)

Vysvětlování základů pájení

Trénink pájení

v

Diskuze o výrobku

Odevzdané startovací výrobky

Stůl s nářadím po náletu dětí :)

Příprava na "podepisování" stavebnic :)