Technické přednášky

Protože nechceme, aby děti byly jen pájecí automaty, chtěli jsme je vzdělat i v tom, co vlastně pájí a jak to funguje. Nachystali jsme si přednášky o základech elektrotechniky, o polovodičích a součástkách. Aby to pro děti nebylo příliš nudné, proložili jsme to přednáškami o satelitech, vysílání, 3D tisku a VUT v Brně. Letos jsme do série přednášek například nově zařadili zdravovědu či práci s mapou.

Technika pro názornou ukázku

Přednáška VUT

Přednáška o mapách